Trygg & säker förening

Med stöd av:

HK Malmö med stöd av RF SISU Skåne

Trygg och säker förening

HK Malmö har som mål att erbjuda en trygg och säker idrottsmiljö. Därför har föreningen, med stöd av RF SISU Skåne, tagit fram en handlingsplan med tillhörande åtgärdstrappor för att hantera psykisk ohälsa samt incidenter vid mobbning, kränkningar, trakasserier hot och våld, sexuella trakasserier och övergrepp samt direkt rött kort och blått kort.

Vi jobbar förebyggande med lagen i åldrarna 11-16 år genom FÖRSNACK där vi involverar barnen/spelarna i vilka regler som ska gälla i just deras lag och vad man gör om någon spelare inte följer det gruppen kommit överens om. Som ett led i att hantera kriser och incidenter samt för att efterleva föreningens värdegrund har ett RESURSTEAM bildats.

Teamet består av personer från HK Malmös organisation men också av personer som vi knutit till oss utifrån deras kompetens och intresse av att vara med. UTVÄRDERING Trygg och Säker Förening kommer utvärderas av Seniorprofessorn Tomas Peterson.

PSYKISK HÄLSA – på väg ut ur pandemin

Webbinarium 1 mars

HK Malmö har som mål att kunna erbjuda barn och unga en trygg och säker idrottsmiljö. Som ett led i detta viktiga arbete har föreningen genomfört ett Webbinarium med titeln ”PSYKISK HÄLSA – på väg ut ur pandemin”. Vårt otroligt kompetenta Resursteam tar i webbinariet upp hur de ungas psykiska hälsa påverkats under pandemin och vad du som förälder, ledare, kompis kan göra. Oftast kan det räcka med tre enkla ord ”Hur är det?” Och så klart samtidigt lyssna in svaret.